Øvrige udgifter

I forbindelse med skolegangen bliver der fra skolen udleveret bøger, papir og kladdehæfter til eleverne. Der vil imidlertid være udgifter i løbet af skoletiden, som er forældrefinansierede, f.eks. lejrskoler, ekskursioner, ordbøger og klassekasse.

Fra 5. klassetrin skal eleverne kunne medbringe en pc eller tablet til undervisningen.