"... ikke mindst at opleve glæden ved at lære."

Faglighed

"... en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed."

Tryghed

"... omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling hjælper med at styrke sammenholdet ..."

Omsorg

Arrow
Arrow
Slider

Vikarer

Der er knyttet et fast team af vikarer til skolen, der kan træde til, når en lærer er fraværende. De enkelte lærere har udarbejdet materiale, så undervisningen i videst mulig omfang kan videreføres.

Dagens vikarskema vises på skolens informationstavle, så eleverne kan holde sig orientererede om eventuelle ændringer i dagens skema.

Som udgangspunkt aflyses ingen timer som følge af en lærers fravær. I særlige tilfælde kan der dog for de store elever forekomme aflysninger i forbindelse med ydertimer og valgfag.