Skolepenge

Skolepengene udgør pr. måned i 12 måneder følgende:

Pr. august 2017:

1. barn 1690,00 kr. pr. måned
2. barn 1555,00 kr. pr. måned
3. barn 1425,00 kr. pr. måned
4. barn gratis

Betaling for fritidsordning: 1150,00 kr. pr. måned i 12 måneder.

Betaling for "før-fritidsordning": 1930,00 kr. i maj og juni måned. Juli er betalingsfri.

I særlige situationer kan der søges hel eller delvis friplads.

Det er en forudsætning for retten til nedsatte skolepenge eller skolepengefritagelse for 4. og følgende børn, at der for ét barn betales fuldt skolepengebeløb.

I de situationer, hvor barnets forældre ikke er samboende, opkræves skolepenge hos den forælder, hvor barnet har sin folkeregisteradresse. Der kan skriftligt aftales anden indbetaler.