"... ikke mindst at opleve glæden ved at lære."

Faglighed

"... en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed."

Tryghed

"... omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling hjælper med at styrke sammenholdet ..."

Omsorg

Arrow
Arrow
Slider

Personalet på LpS 2016

  personale lyngby 4

 

Øverst fra venstre: Lisbeth Wiener, Bettina Alstrup, Hanne Frederiksen, Morten Eilstrup, Christina Ørum-Hansen, Uffe Rosenfeldt, Peter Meldgaard, Martin Brandt, Susanne Møller, Phillip Jønsson, Karina Lerkenfeldt, Susanne Damm, Michelle Gallov

I midten: Birgitte Stub, Jannie Johansen, Tove Larsen, Rikke Andersen, Helle Krøyer, Anders Frimand, Mikkel Engell, Magnus Ørnskov, Jakob Herløv, Pernille Lisbjerg, Camilla Tjellesen, Simon Grønlund, Mette Ravn, Connie Storm

Nederst fra venstre: Maybritt Larsen, Dorte Johansen, Benedikte Salomonsen, Pernille Mogensen, Lise Gjørup, Tobias Malmgren, Christiana Laurberg, Sofie Andersen, Marie Heimburger, Bettina Hallqvist, Britt Mathiesen

Medarbejdere i Fritidsordningen 2014

sfo

 

Øverst fra venstre: Ilse Willum Madsen, Poul Erik Aunsholt, Jonas Nørregaard, Kjeld Rasmussen Therese Vernon Birch, Pia Kamuk, Gitte Christiansen, Kalle Kruse
Nederst fra venstre: Kim Gottfredsen, Gert Holbech, Monica Alanso-Arranz, Karin Pedersen, Jesper Wennevold