"... ikke mindst at opleve glæden ved at lære."

Faglighed

"... en god og imødekommende omgangstone og hensyn til forskellighed."

Tryghed

"... omsorgen for den enkeltes trivsel og udvikling hjælper med at styrke sammenholdet ..."

Omsorg

Arrow
Arrow
Slider

Personale 2017

Nederst fra venstre:

Birgitte Stub Aarsø, Jette Eriksen, Bettina Hallqvist, Pernille Kristiansen, Marie Heimburger, Pernille Mogensen, Tobias Malmgren, Sabine Winterskov, Camilla Tjellesen, Karina Lerkenfeldt, Annika Hansen, Lisbeth Wiener, Isabel Artero

2. række fra venstre:

Kjeld Rasmussen, Pia Kamuk, Maybritt Larsen, Hanne Frederiksen, Britt Mathiesen, Sofie Andersen, Ilse Willum, Helle Krøyer, Jannie Johansen, Susanne Møller, Connie Storm

3. række fra venstre:

Jonas Nørgaard, Mette Ravn, Stine Toldam, Lajla Hornshøj, Lise Gjørup Hansen, Pernille Lisbjerg, Simon Grønlund, Peter Nielsen, Philip Jønsson, Gert Holbech

Øverst fra venstre:

Mikkel Engell, Kalle Kruse, Magnus Ørnskov, Christina Ørum-Hansen, Jakob Herløv, Anders Kaas, Peter Meldgaard, Uffe Rosenfeld, Kim Gottfredsen, Thomas Jørgensen, Poul-Erik Aunsholt, Martin Brandt