Uddannelses- og erhvervsorientering

 

Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af UU-Nord.

Vejledning i 8. klasse

 

I løbet af 8. klasse vil eleverne blive præsenteret for forskellige vejledningsaktiviteter, som skal gøre det lettere for dem at beslutte sig for, hvad der skal ske efter 9. klasse.
Der kan søges mange informationer på: www.ug.dk

Aktiviteter i 8. klasse:

 • Uddannelsesplan påbegyndes. Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Arbejdet med planen afsluttes i 9. klasse. Oplysningerne i planen er grundlaget for den individuelle samtale med skolevejlederen, som alle elever kommer til i foråret.
 • Uddannelsesplan påbegyndes. Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Arbejdet med planen afsluttes i 9. klasse. Oplysningerne i planen er grundlaget for den individuelle samtale med skolevejlederen, som alle elever kommer til i foråret.
 • Information om uddannelsessystemet.
 • Introduktionskurser er besøg af 2 x 2 dages varighed på ungdomsuddannelserne (STX, HHX eller HTX).
 • Praktik for hele klassen af 3 dage i en fælles uge. Elever og forældre skaffer selv praktikpladserne. Der kan læses mere om proceduren på:
  www.UU-nord.dk/7-10-klasse/erhvervsprktik/klassepraktik

 

Aktiviteter i 9. klasse: 

 • Vejledningssamtaler med skolevejleder for alle elever.
 • Uddannelsesplanen er obligatorisk og fungerer som elevens ansøgning efter 9. klasse. Planen er udgangspunkt for samtalen med skolevejlederen. Uddannelses-planen findes på: www.optagelse.dk
 • Praktik for hele klassen. Elever og forældre skaffer selv praktikpladserne. Særpraktik kan evt. skaffes via UU-nord. Der kan læses mere om praktikproceduren på: www.uu-nord.dk/7-10-klasse/erhvervspraktik/klassepraktik
 • Informationsaftener. Erhvervsuddannelser, gymnasier og 10.-klasser holder informationsaftener for elever og forældre. Dato og tidspunkt ses på uddannelsernes hjemmesider. Brug bl.a. www.genvej.nu
 • Besøgsdage. Eleverne kan tilmelde sig ét besøg i skoletiden på et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. Eleven skal selv, efter aftale med klasselæreren, tilmelde sig på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Aktiviteter i 10. klasse:

 • Vejledningssamtaler med skolevejleder for alle elever.
 • Uddannelsesplanen er obligatorisk og indeholder elevens uddannelsesønsker efter 10. klasse. Planen er udgangspunkt for samtalen med skolevejlederen. Uddannelsesplanen findes på: www.optagelse.dk
 • Brobygning Alle elever skal deltage i 5 dages brobygning på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD, HTX eller HHX).
 • Informationsaftener. Erhvervsuddannelser og gymnasier holder informationsaftener for elever og forældre. Dato og tidspunkt ses på uddannelsernes hjemmesider. Brug bl.a. www.genvej.nu
 • Besøgsdage. Eleverne kan tilmelde sig ét besøg i skoletiden på et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. Eleven skal selv, efter aftale med klasselæreren, tilmelde sig på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Klassekvotienter

 

På LpS har vi følgende klassekvotienter:

 • 0. - 4. klasse: 22 elever
 • 5. - 9. klasse: 24 elever
 • 10. klasse: 20 elever

 

På LpS vil vi gerne imødekomme forældres ønske om, at søskende går på samme skole, hvorfor vi har en søskendegaranti, der medfører, at ovenstående klassekvotienter kan overskrides - dog højest med 1 elev i hver klasse.

Karaktergennemsnit

 

Karaktergennemsnittet kan downloades via nedenstående link:

Tallet i parantesen ved siden af karakteren viser, hvor mange elever, som gik op i de individuelle fag.